Ambassador TOP 12

Mechanism

Ambassador FAQ

Q. เราจะสามารถเข้าร่วมการคัดเลือกได้ยังไง ?

  • สำหรับเวทีแรกจะเป็นการสมัครการประกวดแบบออนไลน์ให้เข้ามาสมัครที่หน้าเว็บ www.pmccsea.com/th/ambassador

  • อัพโหลดวิดีโอแนะนำตัวเองสั้นๆ ประมาณ 45-75 วินาที บนช่องทางโซเชี่ยลมีเดียช่องทางใดช่องทางหนึ่ง Facebook, Instagram หรือ Tiktok ก็ได้

  • ในเนื้อหาของวีดีโอต้องประกอบไปด้วย ชื่อ-นามสกุล, ชื่อเล่น, สถานศึกษา, สาขาวิชา และ ชั้นปี

  • อย่าลืมใช้ hashtag กิจกรรม #PMCCTH2021 #CampusAmbassadorTH2021

Q. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาสามารถเข้าร่วมได้หรือไม่ ?

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทุกคนสามารถเข้าร่วมได้

Finalis