สมัครการแข่งขัน

THAILAND

Tournament Rules

การแข่งขัน PUBG Mobile ระดับประเทศที่จะเป็นการแข่งขันของนักเรียน นักศึกษา

เปิดรับสมัครแบบ Squad แยกเป็น 4 ภูมิภาคของไทย

โดยการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการคัดตัวแทน สู่การแข่งขัน CAMPUS ในรอบ SEA อีกด้วย

 

1.รูปแบบการแข่งขัน
 

 • รับสมัคร 512 ทีม 

 • แบ่งออกเป็น 4 โซน ภาคกลาง Erangel, ภาคใต้ Sanhok, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Miramar, ภาคเหนือ Vikendi รับสมัครโซนละ 128 ทีม 

 • ทีมมีสมาชิก 4 คน โดยทั้ง 4 คนจะต้องอยู่ในสถาบันเดียวกันเท่านั้น

 • ใช้โหมด TPP ในการแข่งขัน

 • แผนที่ : Erangel, Sanhok และ Miramar

 • ใช้เซิฟเวอร์ : Asia

 

2.ข้อมูลเบื้องต้น
 

 • ที่จะผู้เล่นทุกคนจะต้องยินยอมให้ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ
  เลขบัตรประชนชน เป็นต้น

 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นคนไทยหรืออาศัยอยู่ในประเทศไทย

 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้โทรศัพท์มือถือในการแข่งขันเท่านั้น

 • ทีมงานผู้จัดงาน มีสิทธิ์ในการนำข้อมูลและรูปภาพที่ผู้เข้าแข่งขันได้ลงทะเบียนไว้ ไปใช้ในการจัดทำสื่อโฆษณาทุกชนิด ที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท Tencent Thailand

 


3.โซน/ภูมิภาค
 

กำหนดให้มีการแบ่งโซนแข่งขันตามภูมิภาคดังนี้:
 

Erangel  - ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร » อุทัยธานี » ชัยนาท » นครสวรรค์ » นนทบุรี » ปทุมธานี »

พระนครศรีอยุธยา » ลพบุรี » สมุทรปราการ » สมุทรสงคราม » สมุทรสาคร » สระบุรี »

สิงห์บุรี » อ่างทอง 

 

Sanhok  - ภาคใต้+ภาคตะวันออก

กระบี่ » ชุมพร » ตรัง » นครศรีธรรมราช » นราธิวาส » ปัตตานี » พังงา » พัทลุง » ภูเก็ต » 

ยะลา » ระนอง » สงขลา » สตูล » สุราษฎร์ธานี » ชลบุรี » ระยอง » จันทบุรี » ตราด » 

นครนายก » ฉะเชิงเทรา » ปราจีนบุรี » สระแก้ว

 

Miramar - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กาฬสินธุ์ » ขอนแก่น » ชัยภูมิ » นครพนม » นครราชสีมา » บุรีรัมย์ » มหาสารคาม »

มุกดาหาร » ยโสธร » ร้อยเอ็ด » เลย » ศรีสะเกษ » สกลนคร » สุรินทร์ » หนองคาย »   

หนองบัวลำภู » อุดรธานี » อุบลราชธานี » อำนาจเจริญ

 

Vikendi  - ภาคเหนือ+ภาคตะวันตก

เชียงใหม่ » แม่ฮ่องสอน » เชียงราย » ลำพูน » ลำปาง » พะเยา » แพร่ » น่าน » อุตรดิตถ์  » ตาก » สุโขทัย » พิษณุโลก » กำแพงเพชร » เพชรบูรณ์ » พิจิตร » กาญจนบุรี » ประจวบคีรีขันธ์ » สุพรรณบุรี » เพชรบุรี » นครปฐม » ราชบุรี

 • การเลือกโซนจะยึดตามสถาบันของผู้สมัครทั้ง 4 คนว่าอยู่ในจังหวัดไหน

 • ทั้ง 4 คนไม่จำเป็นต้องเป็นคนในพื้นที่ของสถาบัน ยึดว่ากำลังเรียนที่สถาบันนั้นๆเป็นหลัก

 

4.การลงทะเบียน

 

กำหนดการลงทะเบียนเข้าแข่งขัน

7  - 15 ตุลาคม 2564 [Erangel]

7  - 15 ตุลาคม 2564 [Sanhok]

7  - 15 ตุลาคม 2564 [Miramar]

7  - 15 ตุลาคม 2564 [Vikendi]

 

 • แบบทีมจะสมัครผ่าน (www.sanook.com/game/supertour/)

 • กัปตันทีมหรือตัวแทนทีมจะทำการสมัครให้ผู้เล่นในทีมเท่านั้น

 • ชื่อในเกมต้องตรงกับชื่อที่ทำการสมัครถ้าหากไม่ตรงจะไม่สามารถ
  เข้าร่วมการแข่งรอบคัดเลือกได้

 • ข้อมูลของทีมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากลงทะเบียน

 • ทีมต้องมีโลโก้สำหรับการลงทะเบียน

 • จะคัดเลือกตามเวลาที่สมัครเข้ามาในแต่ละโซน

 

5.ข้อมูลการแข่งขัน
 

 • รับสมัครผู้เล่นทั้งหมด 512 ทีม แบ่งออกเป็น 4 โซน (Erangel,Sanhok,Miramar,Vikendi) โซนละ 128 ทีม

 • ในแต่ละโซน จะมีทั้งหมด 8 กลุ่ม กลุ่มละ 16 ทีม

รอบคัดเลือก

 • ในรอบคัดเลือกจะแข่งขันกลุ่มละ 2 เกม แข่งในแผนที่
  (Erangel และ Miramar)

 • ทีมที่ได้อันดับ 1 ในแต่ละกลุ่มจะเข้าสู่รอบถัดไป (เกมแรกแข่ง 16 ทีม เกมที่ 2 แข่ง 15 ทีม แชมป์เกมแรกไม่ต้องแข่งเพราะเข้ารอบแล้ว)

รอบ Final Zone

 • ในรอบ Final จะแข่งขันทั้งหมด 10 เกมแข่งในแผนที่
  (Erangel เกมที่ 1 4 7 9, Miramar เกมที่ 2 5 8 10, Sanook เกมที่ 3 6 )

 • ทีมที่เข้ารอบมาทั้งหมด 16 ทีม (กลุ่มละ 2 ทีม) รวมกับทีมเชิญโซนละ 1 ทีม

แข่งขันทั้งหมด 17 ทีม

 • ทุกโซนทีมที่ได้อันดับที่ 1 - 4 จะเข้าสู่รอบ Grand Final

 • จะมีทีมเชิญจากการแข่งขัน PVP Esports Regional Campus Championship : Thailand Qualifier อีก 4 ทีม

รอบ Grand Final

      - รวมทีมเข้ารอบจากแต่ละโซนทั้งหมด 16 ทีม

      -     แข่งขันเก็บคะแนน ทั้งหมด 10 เกม

(Erangel เกมที่ 1 4 7 9, Miramar เกมที่ 2 5 8 10, Sanook เกมที่ 3 6 )

      -    ทีมที่ได้อันดับ 1 - 3 จะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน PMCC รอบ SEA

 

6.ตารางวันแข่งขัน
 

โซนที่ 1 Erangel

 • รอบ คัดเลือก

กลุ่มที่ 1-4

วันที่ 19 ตุลาคม 2564

เวลาแข่งขัน 18.00 น. - 20.00 น.

กลุ่มที่ 5-8

วันที่ 21 ตุลาคม 2564

เวลาแข่งขัน 18.00 น. - 20.00 น.

 • รอบ Final
  วันที่ 23-24 ตุลาคม 2564
  เวลาแข่งขัน 16.30 น. - 20.30  น.

โซนที่ 2 Miramar

 • รอบ คัดเลือก

กลุ่มที่ 1-4

วันที่ 26 ตุลาคม 2564

เวลาแข่งขัน 18.00 น. - 20.00 น.

กลุ่มที่ 5-8

วันที่ 28 ตุลาคม 2564

เวลาแข่งขัน 18.00 น. - 20.00 น.

 • รอบ Final
  วันที่ 30-31 ตุลาคม 2564
  เวลาแข่งขัน 16.30 น. - 20.30  น

โซนที่ 3 Sanhok

 • รอบ คัดเลือก

กลุ่มที่ 1-4

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

เวลาแข่งขัน 18.00 น. - 20.00 น.

กลุ่มที่ 5-8

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

เวลาแข่งขัน 18.00 น. - 20.00 น.

 • รอบ Final
  วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564
  เวลาแข่งขัน 16.30 น. - 20.30  น.

โซนที่ 4 Vikendi

 • รอบ คัดเลือก

กลุ่มที่ 1-4

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

เวลาแข่งขัน 18.00 น. - 20.00 น.

กลุ่มที่ 5-8

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

เวลาแข่งขัน 18.00 น. - 20.00 น.

 • รอบ Final
  วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2564
  เวลาแข่งขัน 13.30 น. - 18.30  น.

   

รอบ Grand Final

 • รอบ Grand Final

วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2564 

เวลาแข่งขัน 16.30 น. - 20.30 น.

 

7.วิธีการคิดคะแนน

 • สำหรับวิธีการนับคะแนนรวมในแต่ละแมทซ์จะมีเกณฑ์การแข่งขันดังนี้

1.คะแนนการสังหารผู้เล่น 1 คะแนนต่อ 1 ตัว

2.คะแนนจากอันดับของทีมในหลังจากจบการแข่งขันแต่ละแมทซ์
 

อันดับที่ 1: 20 แต้ม

อันดับที่ 2: 14 แต้ม

อันดับที่ 3: 10 แต้ม

อันดับที่ 4: 8 แต้ม

อันดับที่ 5: 7 แต้ม

อันดับที่ 6: 6 แต้ม

อันดับที่ 7: 5 แต้ม

อันดับที่ 8: 4 แต้ม

อันดับที่ 9: 3 แต้ม

อันดับที่ 10: 2 แต้ม

อันดับที่ 11: 1 แต้ม

อันดับที่ 12: 1 แต้ม

อันดับที่ 13: 1 แต้ม

อันดับที่ 14: 1 แต้ม

อันดับที่ 15: 1 แต้ม

อันดับที่ 16: 1 แต้ม


หากมีการเสมอกันระหว่างสองทีม จะตัดสินกันตามลำดับ (a) การสังหารรวมตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์เกม, (b) ทัวร์นาเมนต์เกมที่ทำได้ดีที่สุด คิดจากคะแนนรวม, (c) ทัวร์นาเมนต์เกมที่ทำได้ดีที่สุด คิดจากการสังหารรวม, (d) การสังหารรวมในทัวร์นาเมนต์เกมครั้งล่าสุด และ (e) อันดับที่ได้ในทัวร์นาเมนต์เกมครั้งล่าสุด


8. ข้อควรปฏิบัติของทีม

A.ชื่อทีม

 • ชื่อทีมไม่ควรมีถ้อยคำที่หยาบคายหรือไม่สุภาพและชื่อผู้เล่นต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Tencent Thailand หรือ PUBG MOBILE หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องใดๆโดยไม่ได้รับเอกสารอนุญาตจากทางผู้จัด

B.ผู้เล่นในทีม

 • ในทีมจะต้องมีผู้เล่น 4 คนตลอดการแข่งขัน ทุกทีมจะไม่สามารถเปลี่ยนผู้เล่นได้จนกว่า จะจบการแข่งขันทางผู้จัดสามารถตัดสิทธิ์ทีมที่มีผู้เข้าแข่งขันไม่ครบถ้วน

 

9. สิ่งที่ต้องห้าม

A.ด้านล่างคือรายการตัวอย่างการกระทำอันเป็นที่ต้องห้าม

 • การโกงถือเป็นสิ่งต้องห้าม การดัดแปลงใดๆ กับไคลเอ็นต์ของเกม PUBG MOBILE โดยผู้เล่น, ทีม, หรือสมาชิกทีมอื่นใดถือเป็นสิ่งต้องห้าม การใช้อุปกรณ์รูปแบบใดก็ตามเพื่อการโกง หรือโปรแกรมโกง หรือวิธีใดก็ตามที่มีลักษณะเป็นการโกง อย่างเช่นอุปกรณ์ส่งสัญญาณ, สัญญาณมือ, แป้งทัลคัม และอุปกรณ์ปกป้องหน้าจอโทรศัพท์ ฯลฯ จะถือเป็นการโกงทั้งสิ้น

 • การใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ การจงใจใช้ Bug ในเกมเพื่อให้เกิดความได้เปรียบถือเป็นการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ และเป็นสิ่งต้องห้าม การใช้ประโยชน์จากช่องโหว่รวมถึงการกระทำอย่างเช่นใช้ฟังก์ชันใดๆ ในเกม (ซึ่งผู้จัดทัวร์นาเมนต์ถือสิทธิ์ขาดในการพิจารณา) อย่างผิดจุดประสงค์ และละเมิดวัตถุประสงค์ในการออกแบบมาในเกม PUBG MOBILE

B.ข้อมูลสำคัญ

 • ไม่แนะนำให้ใช้โปรแกรมลดค่า Ping เพราะหากใช้แล้วมีการพบว่าถูกแบน ทีมงานจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

การตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุดโดยทุกคำตัดสินจะยึดข้อเท็จจริง หลักฐานต่างๆ เป็นต้น

GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng vòng loại khu vực (mỗi bảng):
Thứ hạng Giải thưởng
Top 1 2.000.000 VNĐ
Top 2 1.000.000 VNĐ
Top 3-4 500.000 VNĐ
Giải thưởng Vòng chung kết quốc gia:
Thứ hạng Giải thưởng
Vô địch 40,000,000 VNĐ Cúp vô địch Suất tham dự PMCC SEA
Giải nhì 30,000,000 VNĐ Kỷ niệm chương Suất tham dự PMCC SEA
Giải ba 20,000,000 VNĐ Kỷ niệm chương Suất tham dự PMCC SEA
Giải tư 20,000,000 VNĐ Kỷ niệm chương
Giải 5-8 10,000,000 VNĐ Kỷ niệm chương

Tournament FAQ

Q. ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้ชื่อของสถานศึกษาและสัญลักษณ์สถานศึกษาเป็นโลโก้ทีมใช่หรือไม่ ?

การโปรโมทจะใช้ชื่อสถาบัน ชื่อทีม และโลโก้ทีม (ไม่จำเป็นต้องใช้โลโก้สถาบัน)

Q. ผู้ที่สมัครหากจบการศึกษาไปแล้วสามารถสมัครได้หรือไม่

ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องอยู่ในสถานภาพของนักศึกษาเท่านั้น ผู้ที่จบการศึกษาไปแล้วไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้

Q. การแข่งขันครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายไหม

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

Q. มีทั้งหมด 4 โซนเลือกยังไง

การเลือกโซนจะยึดตามจังหวัดที่ตั้งของสถาบันนั้นๆ

Q. เงื่อนไขของผู้สมัครแข่งขันต้องเป็นอย่างไร

ผู้สมัครแข่งขันจะต้องมีสมาชิก 4 คน ไม่มีตัวสำรอง โดยทั้ง 4 คนจะต้องอยู่สถาบันเดียวกันแล้วลงแข่งในนามสถาบันนั้นๆ

Q. สมัครแข่งได้ที่ไหน

การสมัครแข่งขันจะต้องสมัครที่เป็บ supertour.gg

Q. แข่งแบบออนไลน์หรือออฟไลน์

ด้วยสถานการณ์ Covid-19 การแข่งขันตลอดทั้งรายการจะเป็นการแข่งขันแบบออนไลน์

Rundown Turnamen

Cari Pendaftar Tim / Solo

Tim Kampus Wilayah Status Informasi
Tim Kampus Wilayah Status Informasi

Search Team

Team ชื่อสถานศึกษา Status

Search Solo

IGN ชื่อสถานศึกษา Status